กิจกรรม
17 กรกฎาคม 2564

กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนบุตรหลานชุมชน เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2564

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 9.00-15.00 น.
- ระดับประถมศึกษา

วันที่ 18 ก.ค. 2564 เวลา 9.00-15.00 น.
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
- ระดับ ปวส.
- ระดับปริญญาตรี

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

รับสมัครเพียง 2 วันเท่านั้น!

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ขอความกรุณาทุกท่านจับบัตรคิว เพื่อยื่นเอกสารและสัมภาษณ์จำกัด 10 ท่าน ต่อ 1 รอบ

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : 064-8128634

ดาวน์โหลดใบสมัคร