สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่าง สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) ให้แก่วัดกรอกยายชา เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และ พักผ่อนหย่อนใจหลักในชุมชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
สังคม เศรษฐกิจ
มาดูกันว่ากลุ่ม ปตท. มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างในปี 2564 ที่ผ่านมา
ด้านสานสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39
ด้านสานสัมพันธ์
"มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ" ประมวลภาพฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39
การศึกษา
ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18
สังคม เศรษฐกิจ
โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5
สังคม เศรษฐกิจ
โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2562 จ.นครปฐม (รุ่นที่ 4)
สังคม เศรษฐกิจ
ประมวลภาพสัมมนาผู้นำชุมชน กลุ่ม ปตท. รุ่นที่ 3