ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ภาพรวมการดำเนินงาน 2023
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงานสงกรานต์ 2567
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ทำบุญข้าวหลาม 2567
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ตะลุยฝันวันเด็กกับกลุ่ม ปตท. ครั้งที่ 20
การศึกษา
โครงการทุนการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน ประจำปี 2566
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน 2566
สังคม เศรษฐกิจ
พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
โครงการอบรมสื่อมวลชน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม