อัพเดทล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผลิตไฟฟ้าใช้ในการดำเนินงานทัณฑสถานฯ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 30.25 kWp แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2567 ในธีม “ตะลุยฝันวันเด็ก กับ กลุ่ม ปตท. ครั้งที่ 20” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง