ที่อยู่ติดต่อ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถ. สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

เบอร์โทรติดต่อ

038676191

เวลา 8.00 น - 17.00 น
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล์

pttgrouprayong.team@gmail.com

โซเชียลมีเดีย