ที่อยู่ติดต่อ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถ. สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

เบอร์โทรติดต่อ

สอบถามเกี่ยวกับ กลุ่ม ปตท.
โทร. 038-676191

เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
โทร. 084-9306060

ศึกษาดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
โทร. 038-676108

เวลา 8.00 น - 17.00 น
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โซเชียลมีเดีย