ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ในวันรวมน้ำใจ สู่ญามีอุ้ลมุบตาดี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีปิดการแข่งขัน PTT Group Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนถังน้ำ 5,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง ให้กับโรงเรียนระยองปัญญานุกูล
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2566
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีปิดการแข่งขัน PTT Group Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงถ้วยจากเทศบาลนครระยอง และ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ณ สนามกีฬาสวนศรีเมือง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลโครงการ “ประกวดบทกลอนสุนทรภู่” ประจำปี 2566
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 41 ประจำปี 2566
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองจัดพิธีปิดการแข่งขัน PTT Group Cup 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนาม PTT Stadium สวนสมุนไพรฯ