ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสนับสนุนอาหาร 300 กล่อง และน้ำดื่ม 200 แพ็ค แก่เจ้าหน้าที่เเละผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานร้างบริเวณ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2567“
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงาน “สงกรานต์ 2567”
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567” โดยนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเผาข้าวหลามกับชุมชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง จัดโครงการ Thanks press event ประจำปี 2567 นำสื่อมวลชนจังหวัดระยองกว่า 70 คน เปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดงานด้านสื่อมวลชน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 10.45 kWp ติดตั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผลิตไฟฟ้าใช้ในการดำเนินงานทัณฑสถานฯ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 30.25 kWp แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม