กิจกรรม
07 ตุลาคม 2564

ขอเรียนเชิญ กลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน เทศบาลเมืองบ้านฉาง

เรียน ประธาน และคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
สำเนาถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.ทุกท่าน

เนื่องด้วย กลุ่ม ปตท. ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญประธาน และคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนในโครงการดังกล่าว

โดยพิธีมอบทุนจะจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง ห้องประชุมชั้น 4


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว


การแต่งกายผู้บริหารกลุ่ม ปตท. สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กลุ่ม ปตท. กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าหุ้มส้น

โดยพิธีมอบดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อกระชับเวลา และคำนึงถึงมาตการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดยเคร่งครัด