สังคม เศรษฐกิจ
10 ตุลาคม 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเคียงข้างชุมชนโดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดในชุมชน จ.ระยอง

วันที่ 10 ตุลาคม 64 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองนำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม เป็นต้น ให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 20 วัด ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง รวมมูลค่า 300,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง