สังคม เศรษฐกิจ
28 ตุลาคม 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดมาบชลูด จังหวัดระยอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และชุมชนมาบชลูด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยมีนายสรไนย เลิศอักษร กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยชุมชนมาบชลูดและมาบชลูด-ชากกลาง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ สำหรับยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดมาบชลูด ประจำปี 2564 ได้รับเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น จำนวน 628,669 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง