สังคม เศรษฐกิจ
02 พฤศจิกายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2564 วัดกระเฉท จังหวัดระยอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง โดยมีนาย สมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ผู้บริหารกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยชุมชนกระเฉท เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ สำหรับยอดเงินทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดกระเฉท ประจำปี 2564 ได้รับเงินทำบุญรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,389,029.75 บาท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะถวายเพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริม อัตลักษณ์ไทย ให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ในการจัดพิธีทอดกฐินดังกล่าวได้มีการกำหนดมาตการการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมงาน พร้อมด้วยจุดบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นไปตามมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และคำสั่งจังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง