สิ่งแวดล้อม
19 พฤศจิกายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 19” ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ

วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 19” ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานพิธีในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศทางทะเล โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดกว่า 1,400,000 ตัว ประกอบด้วย ลูกปลากะพงขาว ลูกหอยหวาน ลูกกุ้ง และ ลูกปู อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่กลุ่มประมงท้องถิ่นให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง