สังคม เศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม “Virtual Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6” ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 64 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดยคุณศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ และคุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม กิจกรรม “Virtual Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่6” เป็นจำนวนเงิน10,000 บาท โดยมี บาดหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการ คามิลเลียนฯ ระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ทั้งนี้กิจกรรม “Virtual Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่6” มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์ แบบบูรณาการ ในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้ติดเชื้อฯ ให้ดีขึ้นและลดปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์ที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวทำหน้าที่เป็น “ตัวเชื่อม” และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ติดเชื้อและไม่ได้ติดเชื้อให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากเงื่อนไข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง