ด้านสานสัมพันธ์
17 ธันวาคม 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนในงานรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 19

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ในงานรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ 19 มอบให้มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ เพื่อร่วมทำนุบำรุงกิจกรรมของมัสยิด และส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาอิสลามให้กับเยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง