ด้านสานสัมพันธ์
26 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน “บุญข้าวหลาม” ประจำปี 2565 ให้กับ 43 ชุมชน รวมเป็นเงินงบประมาณ 430,000 บาท

โดยประเพณีงานบุญข้าวหลาม ถือเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความถึงสำคัญและต้องการร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง