การศึกษา
07 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษารวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณกว่า 700 ทุนใน 38 ชุมชน รวมงบประมาณสนับสนุนกว่า 2,000,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง