ด้านสานสัมพันธ์
10 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. เข้าพบนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เพื่อพูดคุยและมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางจำนวน 50,000 บาท สำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ และ Wireless USB Adapter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

โดยที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เป็นที่ตั้งของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่มีผู้มาติดต่อขอรับบริการประมาณ 800-1,000 คนต่อวัน เช่น สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่ทำการสัสดีอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง