สุขภาพ
13 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท ให้เป็นทรัพย์สินในการดูแลบำรุงรักษาของวัดกรอกยายชา และชุมชน มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบลู่วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนป่าวัดกรอกยายชา) เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในโครงการ “เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสนับสนุนให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมถึงแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยได้รับเกียรติจากพระครูขันติธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลเนินพระและเจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา พร้อมด้วยนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและสามัคคี

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้พัฒนาปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนป่าวัดกรอกยายชา) ให้เป็นลู่วิ่งมาตรฐาน ระยะทางรวม 653 เมตร และมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างล้อมรอบ อันประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าร์เซลล์จำนวน 70 ต้น และสปอตไลท์ 3 ชุด โครงการนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในการออกกำลังกาย เป็นปอดให้ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่โดยรอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความรักความผูกพันอันดีในครอบครัว และยังห่างไกลยาเสพติด อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เข้ามาใช้บริการควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง