ด้านสานสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ addvariety

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี ของหนังสือพิมพ์ ADDVARIETY โดยมีคุณณัฐวัฒน์ อภิสว่างธรรม บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ADDVARIETY เป็นผู้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง