ด้านสานสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน 300,000 บาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ คุณวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานและอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนมอบงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารจำนวน 300,000 บาท เพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเปิดและติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดยศูนย์เพื่อนใจเน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกซึ่งเป็นวัยรุ่นและเยาวชน พัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง