ด้านสานสัมพันธ์
20 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารร่วมพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย จำนวน 50,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ

งานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง