ด้านสานสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี และ คุณไพจิตร เกษางาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง