การศึกษา
17 กรกฎาคม 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2565

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

สำหรับปี 2565 นี้ มีเยาวชนได้รับทุนทั้งสิ้น 244 ทุน รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง