การศึกษา
18 กรกฎาคม 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

สำหรับปี 2565 นี้ มีเยาวชนได้รับทุนทั้งสิ้น 1,074 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นปริญญา รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง