สุขภาพ
23 กันยายน 2565

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และ นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหารจากกลุ่ม ปตท. และ เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดระยองห่างไกลยาเสพติด ช่วยพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการเล่นฟุตบอลระดับอาชีพให้นักฟุตบอลอีกด้วย

ในปี 2565 นี้มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 31 ชุมชน เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กันยายน 2565 โดยทีมที่ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ และเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท คือ ทีมชุมชนตลาดมาบตาพุด รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000.- บาท คือ ทีมชุมชนวัดมาบตาพุด และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 ทีม ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000.- บาท คือทีมชุมชนบ้านพลง และทีมชุมชนมาบชลูด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง