ด้านสานสัมพันธ์
30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน ปี 2565 เพื่อพัฒนาทักษะด้านออนไลน์แก่สื่อมวลชนจังหวัดระยอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่ม ปตท. นำโดย ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ผู้บริหาร และ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการอบรมสื่อมวลชน ปี 2565 โดย ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งได้ร่วมมือกันดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวระยองให้ดีขึ้น ผ่านหมวดงานต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สานสัมพันธ์ และ การสื่อความ เป็นต้น โดยในด้านการสื่อความ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆนั้น กลุ่ม ปตท. ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสื่อมวลชน จ.ระยอง

การจัดโครงการในวันนี้เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook Tiktok รวมถึงเทรนด์ออนไลน์ต่างๆ กลุ่ม ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในวันนี้จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง