สิ่งแวดล้อม
15 ธันวาคม 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน จังหวัดระยอง และ เครือข่ายภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกไรปู จำนวน 1,500,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว กุ้งทะเล จำนวน 150,000 ตัว ลูกปลากะพงขาว 650 ตัว พ่อปูแม่ปู จำนวน 250 ตัว รวมทั้งหมด 2,150,900 ตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง