การศึกษา
19 ธันวาคม 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลบ้านฉาง 170 ทุน

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และ ผู้บริหารจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 170 ราย แบ่งเป็นระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง