ด้านสานสัมพันธ์
04 เมษายน 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “สงกรานต์ สดใส สุขใจ ไปกับ กลุ่ม ปตท. ปี 2566”

วันที่ 3 เมษายน 2566 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยโดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ สดใส สุขใจ ไปกับ กลุ่ม ปตท. ปี 2566” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 38 ชุมชน เข้าร่วมงานและรับมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท พร้อมกันนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดจำนวน 1,900,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ให้แก่เด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง