การศึกษา
09 พฤษภาคม 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดยคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 200-250 คน

วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ประกอบไปด้วยกลุ่มประมงจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน
  2. กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่
  3. กลุ่มประมงเรือเล็กแสงเงิน
  4. กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา
  5. กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน
  6. กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
  7. กลุ่มประมงเรือเล็กพลา – อู่ตะเภาสามัคคี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง