สังคม เศรษฐกิจ
29 มิถุนายน 2566

ปุ๋ยและพันธุ์ไส้เดือน มุมดินฟาร์มเกษตร ระยอง

บำรุงต้นไม้ให้เติบโต ออกดอกออกผลกับปุ๋ยไส้เดือนแท้ 100% ปุ๋ยมีลักษณะร่วนซุย โมเลกุลเล็ก ต้นไม้จึงดูดซึมได้ง่ายและเร็ว มีไส้เดือนและไข่ไส้เดือนผสมอยู่เล็กน้อยช่วยในการพรวนดินให้ร่วนซุยอยู่เสมอ ช่วยฟื้นฟื้นฟูปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ยับยั้งเชื้อรา กําจัดแมลง และยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้

ปุ๋ยและพันธุ์ไส้เดือน มุมดินฟาร์มเกษตร ระยอง ผลงานร่วมกันสร้างโดยวิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตร

สนใจติดต่อ
ปุ๋ยและพันธุ์ไส้เดือน มุมดินฟาร์มเกษตร ระยอง ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 091 435 8256, 099 356 1553
ปุ๋ยและพันธุ์ไส้เดือน มุมดินฟาร์มเกษตร ระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง