ด้านสานสัมพันธ์
11 กรกฎาคม 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลโครงการ “ประกวดบทกลอนสุนทรภู่” ประจำปี 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลโครงการ “ประกวดบทกลอนสุนทรภู่” ประจำปี 2566 โดยสถานีวิทยุ กวี เอฟ เอ็ม 100.5 MHz และหนังสือพิมพ์กวี นิวส์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมีนายอัครชัย เดชมูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กวี เอฟ เอ็ม 100.5 MHz บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ กวี นิวส์ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ใส่ใจดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบกลอน และเป็นการอนุรักษ์เชิดชูผลงานของท่านสุนทรภู่ให้แพร่หลาย รวมถึงเป็นการร่วมอนุรักษ์วันสำคัญทางด้านวรรณกรรมของไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง