ด้านสานสัมพันธ์
04 กันยายน 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ในวันรวมน้ำใจ สู่ญามีอุ้ลมุบตาดี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ในวันรวมน้ำใจ สู่ญามีอุ้ลมุบตาดี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 โดยมัสยิดญามีอุ้ลมุบตาดีจะนำงบประมาณที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมมัสยิดและเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง