สุขภาพ
08 กันยายน 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ จังหวัดระยอง ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการขับดี มีสุข ประจำปี 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายสรไนย เลิศอักษร ประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมทั้ง ผู้บริหารจาก กลุ่ม ปตท. และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ร่วมงานพิธีเปิดโครงการขับดี มีสุข ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยโครงการขับดี มีสุข ในปีนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ โรงเรียนปลอดภัย (Road Safety Promotion for Student) การสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Awareness) และการแก้ไขและประเมินจุดเสี่ยงทางถนน จ.ระยอง (Road Assessment and Improvement)

พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย (Road Safety Promotion for Student) เพื่อพัฒนาให้เกิดต้นแบบกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยชุม ชนอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนน ผ่านโครงการที่ให้คุณครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง