ด้านสานสัมพันธ์
08 พฤศจิกายน 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดมาบข่า จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นายรุจ สุวรรณเสวก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมและก่อสร้าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. และ ชุมชนในพื้นที่ ร่วมจัดงานทอดกฐิน ณ วัดมาบข่า จังหวัดระยอง โดยร่วมถวายปัจจัยจำนวน 400,000 บาท และมียอดเงินบริจาคร่วมทำนุบำรุงศาสนาทั้งสิ้นจำนวน 1,632,429 บาท เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง