ด้านสานสัมพันธ์
10 พฤศจิกายน 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน GC Group ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธาน คณะกรรมการ และชาวบ้านห้วยโป่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ถวายชุดผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และถวายปัจจัย ณ วัดห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีไทย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,477,953.56 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง