สังคม เศรษฐกิจ
22 มกราคม 2564

กลุ่ม ปตท. คุณวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ

วันที่ 22 มกราคม 2564 คุณวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ จำนวน 4 เครื่อง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจวัดคัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และ นักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง