สังคม เศรษฐกิจ
10 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และ นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนมอบ “บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จำนวน 250,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนายไสว เข็มทอง ซึ่งยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง