การศึกษา
25 มีนาคม 2564

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้แทน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป. ระยอง เขต 1 ในโอกาสที่ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง