การศึกษา
21 พฤษภาคม 2564

มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน กลุ่ม ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

เมื่อเร็วๆนี้ ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยองประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน กลุ่ม ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อำเภอบ้านฉาง สามัคคี จำนวน 8 กลุ่ม จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นลูกหลานของชาวประมงพื้นบ้านให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ พัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง