สังคม เศรษฐกิจ
02 กรกฎาคม 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองมอบรถ ATV สนับสนุนโครงการ “เส้นทางป่าเบญจพรรณ แนวแอ็ดเวนเจอร์” ให้กับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน มูลค่า 86,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองนำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบรถ ATV สนับสนุนโครงการ “เส้นทางป่าเบญจพรรณ แนวแอ็ดเวนเจอร์” ให้กับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน มูลค่า 86,000 บาท โดยมี พันตำรวจตรี จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง. เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคตะวันออก อีกทั้งเป็นการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง