ด้านสานสัมพันธ์
11 สิงหาคม 2564

กลุ่ม ปตท. ขอประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. ขอประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา Covid19 ไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลงเราเล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของชุมชนโรคเกิดแพร่ระบาดขึ้นในชุมชน จะส่งผลกระทบความเสียหายหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เน้นย้ำและปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จึงของดการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2564 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบโดยด่วนต่อไปทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายวรเศรษฐ์ เมธีปรีชานนท์ มือถือ 064-2419539

ข่าวที่เกี่ยวข้อง