สิ่งแวดล้อม
พิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดระยอง” ปีที่ 21
ด้านสานสัมพันธ์
PTT Group Rayong รวมกิจกรรมประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
โครงการต่อยอดความฝัน ผลักดันสู่อาชีพ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
การศึกษา
กลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
Vlog ท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่มปตท. จังหวัดระยองจัดโครงการอบรมสื่อมวลชนปี 2565