ด้านสานสัมพันธ์
"มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ" ประมวลภาพฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39
การศึกษา
ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18
สังคม เศรษฐกิจ
โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5
สังคม เศรษฐกิจ
โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนกลุ่ม ปตท. ประจำปี 2562 จ.นครปฐม (รุ่นที่ 4)
สังคม เศรษฐกิจ
ประมวลภาพสัมมนาผู้นำชุมชน กลุ่ม ปตท. รุ่นที่ 3
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จ.ระยองเดินหน้าโครงการ CSR ต่อเนื่องกว่า 10 ปี
สิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพสัมมนาผู้นำชุมชน กลุ่ม ปตท. รุ่นที่ 2
สิ่งแวดล้อม
ประมวลภาพสัมมนาผู้นำชุมชน กลุ่ม ปตท. รุ่นที่ 1