PTT Group Sharings
18 พฤษภาคม 2565

โซลาร์ฟารม์ลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก (อยู่ที่ไทยนี่เอง)

พลังงานแสงอาทิตย์ คือ หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่กลายมาเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลงทุนแค่อุปกรณ์ในการแปลงพลังงาน ไม่ต้องลงทุนด้านวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพลังงาน เนื่องจากวัตถุดิบหลัก คือ แสงอาทิตย์ที่ไม่มีค่าจ่ายในการสาดแสงมายังโลกของเรา การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์จึงกลายมาเป็นหนึ่งธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งนั่นก็คือโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์ฟาร์ม (ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์) คือ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากมาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ในโซลาร์ฟาร์มนั้นจะผลิตขึ้นเพื่อนำไปใช้งาน หรือ ขายต่อให้กับการไฟฟ้า และทางผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จะทำการส่งต่อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่โรงไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ตามบ้านที่เราจะนำพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์บรรจุเข้าแบตเตอรี่เพื่อนำพลังงานที่อยู่ในแบตเตอรี่ไปใช้งาน

โซลาร์ฟาร์มอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่สำคัญที่สุดของโลกใบนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาด ลงทุนในระยะยาว ต้นทุนน้อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหากเราสามารถผลิตพลังงานสะอาดเหล่านี้มาใช้ทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบเดิมๆ ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรบางประเภทได้ เช่น น้ำมัน ฟอสซิล ซึ่งทรัพยากรบางชนิดนั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ด้วย และกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์เราจึงต้องเริ่มมองหาการผลิตพลังงานรูปแบบอื่นเข้ามาทดแทนการผลิตพลังงานรูปแบบเดิม และแน่นอนว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอื่นๆ นับเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มคุณภาพ ความทนทาน และความสามารถในการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

การทำโซลาร์ฟาร์มทั่วไปมักจะทำบนบก บนหลังคา หรือ อาคารที่สูงต่างๆ ซึ่งก็นับเป็นเรื่องปกติที่จะทำการผลิตไฟฟ้าบนพื้นดิน หรือ บนที่สูง แต่เนื่องจากมีผู้คนบางส่วนมองเกี่ยวกับการทำโซลาร์ฟาร์มบนบกว่าเราสามารถนำพื้นที่บนบกไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นมากกว่าการนำมาทำโซลาร์เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ ทำนา ทำการเกษตร ทำปศุสัตว์ การทำที่อยู่อาศัย และอื่นๆ อีกทั้งทรัพยากรที่ดินยังมีค่อนข้างจำกัด จึงได้มีการเปลี่ยนไปทำโซลาร์ฟาร์มในน้ำแทน ซึ่งแน่นอนว่าในแหล่งน้ำเองก็ทำประโยชน์ได้ในรูปแบบที่ต่างกับพื้นที่บนบก เช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเกษตร แต่เนื่องจากโลกของเรามีผืนดินน้อยกว่าผืนน้ำ โลกของเรามีพื้นที่เป็นผืนดินประมาณ 30% และส่วนที่เหลือคือเป็นผืนน้ำมากถึง 70% เลยทีเดียว อีกทั้งจำนวนประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากทุกปี ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามนุษย์เราต้องใช้พื้นบนบกที่ในการอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทำโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำก็นับเป็นอีกหนึ่งความคิดที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งการทำโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำนั้นบางครั้งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำประโยชน์ของแหล่งน้ำนั้นๆ อีกด้วย

การทำโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำมีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และเมื่อปี 2563 กลุ่ม ปตท. ได้เปิดตัว โครงการโซลาร์ลอยน้ำทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar on Sea) ซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง อีกทั้งยังเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ในโลกอีกด้วย โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายกลุ่มบริษัทในเครือปตท. เช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้ร่วมทำงานกันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแผงโซลาร์ลอยน้ำ, การผลิตทุ่นลอยน้ำ ไปจนถึงขั้นตอนการติดตั้ง รวมถึงได้มีการคิดค้น พัฒนา และนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น มีความทนทานมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งทางปตท. ได้มีการทดสอบ และประเมินถึงความปลอดภัยในการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำทะเลนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 100 กิโลวัตต์ ซึ่งกลุ่มปตท.คาดหวังที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกตกอยู่ในวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ ณ ปัจจุบัน

อ้างอิง
thaisolarfuture.com
www.sunpro-solar.net
positioningmag.com
www.scg.com
www.xinhuathai.com

หัวข้อที่น่าสนใจ