ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมสื่อมวลชน ปี 2565 เพื่อพัฒนาทักษะด้านออนไลน์แก่สื่อมวลชนจังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสืบสาน และ ทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 2,050,000 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ระดมพลจิตอาสาร่วมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง 200 ถุง และ น้ำดื่ม 100 แพ็ค ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี เพื่อมอบแก่อำเภอเมืองระยองสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน 300,000 บาท
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ addvariety
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน