ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2567“
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงาน “สงกรานต์ 2567”
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567” โดยนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเผาข้าวหลามกับชุมชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง จัดโครงการ Thanks press event ประจำปี 2567 นำสื่อมวลชนจังหวัดระยองกว่า 70 คน เปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดงานด้านสื่อมวลชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2567 ในธีม “ตะลุยฝันวันเด็ก กับ กลุ่ม ปตท. ครั้งที่ 20” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
15 ปี กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดโครงการ PTT Group Rayong Thank you Party & Happy New Year 2024
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณวิเชียร อาจองค์ หัวหน้าคณะทำงานสานสัมพันธ์ ระดับจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566