สุขภาพ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT Group Cup 2022 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รับถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT Group Cup 2022
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลนครระยอง ดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการฟุตบอล PTT Group Cup 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีเปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สุขภาพ
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท ให้เป็นทรัพย์สินในการดูแลบำรุงรักษาของวัดกรอกยายชา และชุมชน มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างโรงพยาบาลสนามให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง
สุขภาพ
กลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 170 ขวด ให้กับ ชมรมสื่อมวลชนภูมิภาค
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โครงการลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test Kit และจัดทำชุด PTT Group Care Box สำหรับผู้ป่วยสีเขียว