สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ส่งมอบระบบ Solar Cell ขนาด 30.25 kWp แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ ภาคเครือข่าย และ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ ประชาชนโดยรอบ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน จังหวัดระยอง และ เครือข่ายภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2565
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน - อ่าวประดู่ และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,110,399 ตัว เพื่อฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในท้องทะเลไทย
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 19” ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานเพื่อสังคมของ กลุ่ม ปตท. และ ให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนางาน พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลพรีเมี่ยมสุดเก๋ รวม 43 รางวัล ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนนนนน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 2”