PTT Group Sharings
02 ธันวาคม 2564

Carbon Credits สินทรัพย์ของโลกยุคใหม่?

Carbon Credits คือ การนำปริมาณของก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานในโครงการลดก๊าซเรือนกระจก แปลงให้ให้เป็นตัวเลข เพื่อที่จะนำตัวเลขเหล่านั้นมาเป็นเครดิตสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท, กิจการ หรือ อุตสาหกรรมนั้นๆ ซี่งสามารถนำไปขายต่อให้แก่กิจการ หรือ โครงการอื่นที่จำเป็นต้องใช้เครดิตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นหรือเกินไปกว่าจำนวนเครดิตที่ตนได้รับ โดยที่การจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านั้น จะทำได้โดยการดำเนินงานด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และ วิธีปฏิบัติที่จะทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนา ได้รับการลงทุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแทนโครงการเดิมที่มีอยู่จากเหล่าประเทศที่พัฒนา

Carbon Credit เกิดขึ้นจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol, KP) ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระดับนานาชาติและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้นานาประเทศลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก และ ช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในอนาคต หากได้มีการจัดการ และ ดำเนินโครงการ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากมีการกำหนดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่จะสามารถปล่อยออกมาได้ของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน อีกทั้งหากโครงการเหล่านั้นดำเนินงานโดยไม่คำนึงถึงปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยออกมา โครงการเหล่านั้นจะต้องลงทุน หรือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อ Carbon Credit เพิ่ม เพื่อให้โครงการนั้นยังคงดำเนินต่อไปได้ถึงแม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินปริมาณที่ตนได้เครดิตก็ตาม การทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อ Carbon Credit เพิ่มเติม บางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่านัก เพราะจะทำให้ต้นทุนในการดำเนินโครงการนั้นสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ดำเนินโครงการเหล่านั้นจะต้องพยายามลดปริมาณในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และ นี่กลายเป็นประโยชน์จากทำโครงการ Carbon Credit ที่จะช่วยลด และ ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรืออยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้ ก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิโลกที่เป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนที่โลกใบนี้กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเมื่อก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลดลง ชั้นบรรยากาศถูกทำลายน้อยลง อุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุกปีก็จะค่อยๆ ลดลง หรือ ชลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกจะเกิดขึ้นให้ช้าลง

โครงการ Carbon Credit เป็นโครงการที่มีแนวคิดที่น่าสนใจและมีผู้คนเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก แต่จุดอ่อนที่ทำให้โครงการเหล่านี้อาจไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก หากบางภาคส่วนไม่ให้ความสนใจ และ ให้ความร่วมมือในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรม หรือ ภาคส่วนครัวเรือนก็ตาม โดยเฉพาะภาคส่วนครัวเรือนที่โครงการนี้ไม่ได้มีความครอบคลุมการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปถึงระดับครัวเรือน เพราะในความเป็นจริงแล้วการปล่อยก๊าซในภาคครัวเรือนก็มีปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียว และ อีกหนึ่งความกังวล คือ ความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากหากอุตสาหกรรม, กิจการ หรือ บริษัทเหล่านั้นมีเงินทุนมากพอที่จะซื้อ Carbon Credit ไปเพื่อดำเนินโครงการถึงแม้โครงการที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่นั้นจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณที่เกินกว่าที่กำหนด ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งตลาด Carbon Credit ขึ้นเพื่อทำการซื้อขาย Carbon Credit โดยเฉพาะ และ ได้มีการจัดตั้งกลไกทางตลาดหรือเครื่องมือทางการตลาด (Market Mechanism) ที่จะสามารถทำให้มีการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และการจัดตั้งตลาด Carbon Credit นี้จะทำให้มีการกำหนดราคา Carbon Credit ที่ต้องการทำการซื้อขายให้อยู่ในความเหมาะสม และ อยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ผู้คนบางส่วนยังคงตั้งข้อสงสัยว่าการทำ Carbon Credit จะได้ผลจริงหรือ แต่ในเมื่อโลกใบนี้เป็นของเราทุกคน และ นี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องดูแลรักษาโลก ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนอง และ เข้าร่วมโครงการ Carbon Credit นี้ ด้วยบริษัท ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานหลักที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นองค์กรที่พร้อมจะสนับสนุนโครงการที่จะสามารถช่วยรักษาโลกของเราได้ จึงมีการดำเนินการติดตามความคืบหน้าโครงการ Carbon Credit อยู่เสมอมา และ ได้ทำการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผ่านตลาดอนุพันธ์ ICE และ มีบริษัท PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN) ที่เตรียมพร้อมในการช่วยดูแล และ สนับสนุนการซื้อขาย Carbon Credit ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของบริษัท ปตท. โดยการดำเนินโครงการ Carbon Credit นี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นการตอบรับ และ ส่งเสริมนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ้างอิง
blog.pttexpresso.com
cnb.cx/3CWKsE0
mgronline.com
www3.set.or.th
www.bangkokbiznews.com
www.bangkokbiznews.com
www.thansettakij.com
www.spcg.co.th

หัวข้อที่น่าสนใจ