PTT Group Sharings
02 พฤษภาคม 2565

โครงการ “YOUเทิร์น” เทิร์นขยะพลาสติก เริ่มต้นที่ YOU

ขยะพลาสติก เป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ปริมาณการใช้งานอย่างมหาศาลแต่กลับไม่ได้รับการจัดการหลังการใช้ขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม ประเทศไทยมีขยะพลาสติกในหนึ่งปีจำนวนมากกว่า 4 ล้านตัน และพบว่าถูกนำกลับมารีไซเคิลเพียง 19% เท่านั้น โดยพลาสติกบางชนิด สามารถรีไซเคิลได้มากถึง 10 ครั้ง

โครงการ YOUเทิร์น คือการเปลี่ยนขยะพลาสติกรีไซเคิล ให้กลายเป็นสินค้าที่น่าใช้ ที่ริเริ่มโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดยเริ่มตั้งแต่การแยกขยะพลาสติก นำมาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาด YOUเทิร์น หรือ YOUเทิร์น Drop Point เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยโครงการจะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกอีกครั้งเชื่อมต่อการขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC กับโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะพลาสติกทุกชิ้นที่ทุกคนตั้งใจมาทิ้งกับ YOUเทิร์น จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม กลับมาสร้างประโยชน์แทนการฝังกลบ และนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน

หัวใจสำคัญของ ‘YOUเทิร์น’ คือ การที่ทุกคนได้เริ่มต้น เรียนรู้ แบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกและจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี จากขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบ และกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้งโดยโครงการสืบเนื่องจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ก่อตั้ง “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ โดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว คัดแยกตั้งแต่ต้นทางสู่การขนส่งไปรีไซเคิลหรืออัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม ด้วยจุดแข็งของ OR ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต่อยอดขยายผลแนวคิดดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการตั้ง ตู้พลาสติก(คืน)สุขตามที่ต่างๆ เพื่อรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่ PTT Station ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนการแยกและทิ้งขยะพลาสติกกับ “YOUเทิร์น” สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงนำขยะพลาสติกของเราไปหย่อนที่ จุดรับพลาสติกสะอาดของ YOUเทิร์น (YOUเทิร์น Drop Point, Drop Point for Clean Plastic) ซึ่งรับทั้งพลาสติกแบบแข็ง เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม กล่องใส่อาหาร เป็นต้น และพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร เป็นต้น

โดยปัจจุบันมี YOUเทิร์น Drop Point ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ เช่น PTT Station 19 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข) , 50 สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และอีก 22 จุดทั่วประเทศ ซึ่งยังคงขยายจุดตั้ง YOUเทิร์น Drop Point ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ให้ทุกคนได้ทิ้งขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ผู้ที่สนใจสามารถค้นหา YOUเทิร์น Drop Point ทั้งหมดได้จาก QR Code ในรูป และ สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้จาก เพจ https://www.facebook.com/YOUTURNPLATFORM/

หัวข้อที่น่าสนใจ