PTT Group Sharings
25 เมษายน 2565

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยสร้างได้ตั้งแต่ที่บ้าน

นักวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เนื่องจากวิทยาศาสตร์ใช้พิสูจน์ความจริง ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล และความเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถเป็นไปได้ เราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อีกทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์

ดังที่ได้กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอาชีพที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ และโลกเป็นอย่างมาก แล้วเราจะมีวิธีทำให้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อโลกนี้ได้อย่างไร

1. ปลูกฝังให้เด็กตั้งคำถาม

วิธีนี้จะทำให้เด็กเป็นเด็กที่มีความคิดที่จะสังเกตสิ่งรอบตัว และตั้งคำถามเมื่อสงสัย แต่พ่อแม่เองก็ต้องรู้จักรับฟัง และพร้อมที่จะตอบคำถาม ซึ่งหากคุณไม่ทราบคำตอบ หรือ ไม่สามารถตอบคำถามของเด็กๆ ได้ คุณก็สามารถค้นหาคำตอบต่างๆ ได้ในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวพ่อแม่เองก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยเช่นกัน

2. มีหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในบ้าน

ให้น้องๆ ลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์นั้นมีหลากหลายแขนง และเด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกัน เราจึงควรให้เด็กลองเริ่มอ่านวิทยาศาสตร์เรื่องที่เขาสนใจ และบางครั้งการอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆ ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือนั้นก็อาจจะค่อนข้างน่าเบื่อ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นหนังสือพร้อมรูปภาพประกอบ หรือ หนังสือการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์แทนก็ได้

3. ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อการเรียนรู้

การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็นับเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากการได้ออกไปนอกบ้านจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น การไปตั้งแคมป์ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ การเดินค้นหาสัตว์ หรือ สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ การไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนพฤกษศาสตร์ หรือ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

4. เรียนรู้ที่จะลงมือประดิษฐ์ หรือ ทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจที่จะทำให้เด็กๆ กระตือรือร้นที่จะลงมือทำสิ่งประดิษฐ์ หรือ เริ่มทดลองเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยเราสามารถให้เด็กๆ ลองคิดประดิษฐ์ของเล่น หรือ ของใช้แบบ DIY ด้วยตนเอง หรือ ทำการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ และไม่อันตราย เช่น การทดลองการกระจายตัวของสีในน้ำ การทดลองแรงโน้มถ่วงโดยใช้แก้วน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

5. เล่นเกมวิทยาศาสตร์

ผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าการเล่นเกมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วการเล่นเกมนั้นหากเล่นให้ถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์ และสามารถช่วยให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ เช่น เกม Angry Birds หรือ Minecraft เป็นต้น โดยเกม Angry Bird จะช่วยให้เด็กๆ คิดวิเคราะห์ระยะ มุม และองศาในการยิง รวมถึงการวางแผนการยิงเพื่อให้เราสามารถผ่านด่านไปได้อย่างราบรื่น ส่วนเกม Minecraft เป็นเกมมีลักษณะคล้ายกับการต่อบล็อกเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ แบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถช่วยฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ หาวิธีเอาชนะเกมในแต่ละด่านที่ยากขึ้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกมเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาสมองด้านการเรียนรู้ การคิดเชิงวิเคราะห์ ส่งเสริมทักษะทางสังคม อารมณ์ สติปัญญา ภาษา และการดูแลจัดการตนเอง

การเลือกสถาบันศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ ได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) เองก็ต้องการเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มปตท. หลักสูตรการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะมีรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นการปูพื้นฐานทั้งสองวิชานี้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในโรงเรียนไปสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ซึ่งนั่นหมายถึงว่านักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนที่นี่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีด้วย อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มปตท.เช่นกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่วังจันทร์ วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง สถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันที่จัดสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 4 สำนักวิชาดังนี้

  • สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (MSE)
  • สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (ESE)
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (BSE)
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST)

โดยนิสิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากกลุ่มปตท. รวมไปถึงทางสถาบันมีการจัดเตรียมเครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้นิสิตได้ทำวิจัย ทดลอง คิดค้นนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมไปถึงให้ทุนแก่นิสิตได้เรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และช่วยคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

อ้างอิง
arthomeonline.org
th.wikipedia.org
th.theasianparent.com
school.dek-d.com
www.bangkokbiznews.com
www.trueplookpanya.com
www.kvis.ac.th
th.wikipedia.org

หัวข้อที่น่าสนใจ