PTT Group Sharings
31 มกราคม 2565

แกะคำขวัญจังหวัดระยอง

“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

หลายท่านอาจจะพอได้ยินคำขวัญประจำจังหวัดระยอง ผ่านหูมาบ้าง ซึ่งแต่ละประโยคในคำขวัญนั้นสะท้อนให้เห็นตัวตน เสน่ห์ที่น่าดึงดูด ความเจริญก้าวหน้า และเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายของจังหวัดระยอง

ผลไม้รสล้ำ - ระยอง ได้ถูกขนานนามว่าเป็น เมืองที่มีผลไม้นานาชนิดครองอันดับต้นๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, สับปะรด, ลองกอง, กล้วย, ขนุน และผลอื่นๆ อีกหลากหลายที่มีรสชาติเลิศรสไม่แพ้ผลไม้จากจังหวัดอื่นๆ ด้วยจังหวัดระยองนั้นอยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สภาพอากาศไม่ร้อนและแห้งแล้ง เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ สภาพพื้นที่เอื้อต่อการปลูกผลไม้เมืองร้อนโดยเฉพาะทุเรียน อันเป็นหนึ่งในผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด มีทัวร์สวนผลไม้ที่จัดขึ้นหลายสวนให้ผู้รักผลไม้เลือกเก็บผลผลิตได้จากต้น โดยในเดือนพฤษภาคมของทุกปีระยองจะมีการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลผลิตผลไม้ของจังหวัด ซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายให้ผู้ที่มีเยี่ยมชมได้ร่วม เช่น การประกวดขบวนรถผลไม้, การแข่งขันรับประทานผลไม้ เป็นต้น

อุตสาหกรรมก้าวหน้า - จังหวัดระยองได้ถูกพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย เริ่มจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อันเป็นโครงการนำร่องของ Eastern Seaboard ที่ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนดูแลในด้านของ ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ถนน, ท่าเทียบเรือ และแหล่งน้ำ โดยที่แหล่งอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะรับการส่งเสริมด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการผลักดันความเจริญและอัตราจ้างงานในส่วนของภูมิภาคท้องถิ่นของรัฐบาลจังหวัดระยอง เป็นแหล่งลงทุนที่ทำให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

นอกจากนั้นจังหวัดระยองยังมีพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่าง โครงการวังจันทร์วัลเล่ย์ ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินงาน วิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับการศึกษา นวัตกรรม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย”

น้ำปลารสเด็ด - ด้วยพื้นที่ติดทะเลยาวถึง 100 กิโลเมตร อาชีพดั้งเดิมของคนระยองก็คือ การทำประมง ซึ่งมีมูลค่าการผลิตกว่า 3,535 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ระยองจึงมีโรงงานน้ำปลาที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีมากถึง 26 โรงงาน จาก 35 โรงงานของประเทศไทย นอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรมในระยองแล้วยังมีการผลิตน้ำปลาแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกด้วย ทำให้การกระจายรายได้ไปในชุมชนและครัวเรือนไม่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมรายใหญ่ ที่สำคัญคือน้ำปลาระยองมีรสชาติดี สมกับคำว่า “น้ำปลารสเด็ด” อย่างแท้จริง

เกาะเสม็ดสวยหรู - เกาะเสม็ด หรือ คนจะรู้จักในชื่อของ เกาะแก้วพิสดาร มาจากกวีเอกของสุนทรภู่ ที่ร่ายความงามของเกาะแก้วพิสดารจากวรรณกรรม พระอภัยมณี เกาะเสม็ดถือว่าเป็นเพชรเม็ดงานของจังหวัดระยอง และยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยหาดทรายที่สวยงามมากมายพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้น ทำให้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนหลงใหลมากันทั่วทุกมุมโลก โดยจากสถิติในปี 2562 เกาะเสม็ดจัดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นอันดับ1 ของประเทศ

สุนทรภู่กวีเอก - กวี 4 แผ่นดิน ผู้สร้างผลงานที่โด่งดังไว้อย่างมากมาย และยังได้สร้างความรุ่งเรืองให้กับวรรณกรรมของไทย โดยได้รับการยกย่องจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ว่าเป็นกวีเอกของโลก วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ พระอภัยมณี, นิราศเมืองแกลง, รามเกียรติ์ ตอนนางสีดาผูกคอตาย และนิราศภูเขาทอง เป็นต้น ซึ่งจากประวัติของท่านที่มีบิดาเป็นชาวอำเภอแกลง และผลงานหลายชิ้นของท่านบ่งบอกว่าสุนทรภู่นั้นมีความรักและผูกพันกับจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดระยองจึงได้มีการจัดวันสุนทรภู่ขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเพราะตรงกับคล้ายวันเกิดของท่านด้วย เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก

จากคำขวัญประจำจังหวัดระยอง บ่งบอกได้ชัดเจนว่าจังหวัดระยองมีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายทางธรรมชาติ ความลึกซึ้งทางวัฒนธรรม และความเจริญทางอุตสาหกรรม จึงเป็นส่วนที่ทำให้ระยองเป็นจังหวัดที่มีนักเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชื่นชมธรรมชาติที่เป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายในจังหวัด “ระยอง”

อ้างอิง

jigsawinnovation.com/project/rayongweb/department/detail/28
https://www.gotoknow.org
https://www.pttplc.com
https://www.prachachat.net

หัวข้อที่น่าสนใจ